Årshjulet är det hjul som rör sig i takt med våra årstider. När vi lever i rytm med årshjulet får vi möjlighet att känna in de små skiftningarna och bejaka dessa inom oss själva, allt från den första lilla gnistan till den nödvändiga eftertanken.

I min roll som Freja NaturPrästinna har jag fått förtroendet av Gudinnan att ta fram åtta kraftfulla blandningar från växtriket, där varje blandning representerar sin period i årshjulet och lyfts fram av den Gudinneenergi som är framträdande för just den perioden. Jag arbetar mycket nära våra nordiska Gudinnor och har därför valt att lyfta fram det nordiska Gudinnearvet i mina blandningar.

Månstråles Gudinnedroppar framställs i MånTemplet under heligt ceremoniarbete i balans mellan Solen och Månens kraft.

Dropparna kan användas som energihöjare alternativt vid meditation, ceremonier, själsresor eller där du själv känner att du behöver stärka dig i din kraft och inre balans.

Om du vill vara säker på att få en flaska under aktuell Gudinneperiod behöver du göra en förhandsbokning.

Förhandsbokning krävs även vid beställning av den kompletta serien med åtta flaskor.

 • Transformationen

  Samhain 31 oktober
 • image2
 • Hels droppar ger stärkande energier vid all typ av förändring, pånyttfödelse och konfrontation med våra skuggsidor.
 • Vilan

  Yule 21 december
 • image3
 • Skades droppar lyfter energier av stillhet, jordande och kontemplation.

 • Gnistan

  Imbolc 2 februari
 • image2
 • Sagas droppar är mycket gynnsamma att använda vid healing. Skänker hopp och inspiration.

 • Löftet

  Ostara 21 mars
 • image3
 • Iduns droppar lyfter fram ny fräsch energi. Stödjer all form av nystart och planering.

 • Glöden

  Beltane 1 maj
 • image2
 • Frejas droppar skänker passionerad kärlek, kraft och fruktbarhet.

 • Ljuset

  Litha 21 juni
 • image3
 • Sunnas droppar framhäver energier av balans, harmoni och kreativ skaparglöd.

 • Överflödet

  Lammas 1 augusti
 • image2
 • Friggas droppar skänker omvårdande energier, generositet och rikedom.

 • Skörden

  Mabon 21 september
 • image3
 • Rans droppar skänker medkänsla, kontakt med vårt själsliga djup och inre reflektion.