Dr. Bach blev mest känd för sina Räddningsdroppar - Rescue Remedy. En kombination av fem olika blomstermedel: Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose och Star of Bethlehem. Räddningsdropparna är en kraftfull kombination som kan användas vid alla typer av kris och nödsituationer, som exempel:

  vid akuta olyckor, chock eller trauma
  vid fysiska eller psykiska påfrestningar
  vid emotionell upprördhet
  vid alla typer av framträdanden eller prestationer så som, scenskräck, skrivningar, körkortstest, anställningsintervju eller bröllopsnoja
  vid tandläkarskräck och inför sjukhusbesök
  har mycket god effekt på både människor och djur

Viktigt! Det är inte avsett att blomsterdropparna ska ersätta annan nödvändig medicinering.

30 ml - 119 kronor