Dr. Edward Bachs historia är mycket gripande och berörande. Det var hans empati och stora önskan att få hjälpa andra människor som på något sätt hade det svårt - samt hans starka kärlek till naturen - som gjorde att han upptäckte effekten av blomstermedlen.

Dr. Edward Bach föddes den 24 september 1886 i Moseley utanför Birmingham i England.

Redan som barn var han mycket känslig och intuitiv, all smärta och lidande berörde honom starkt. Dr. Bach insåg tidigt sitt kall i att försöka hjälpa allt levande - människor, djur och växter.

År 1912 tog Dr. Edward Bach sin doktorsexamen vid University College Hospital i London. Han arbetade som patolog, immunolog och bakteriolog. Men han hade svårt att trivas bland skolmedicinerna, eftersom han ansåg att de inte såg till hela människan, utan endast behandlade symtomen av sjukdomen. Dr. Bach menade att patientens syn att se på livet - känslor och psykisk läggning - har en mycket stor betydelse för tillfrisknandet, även då det handlar om fysiska åkommor.

Dr. Edward Bach led själv av en svag hälsa, både rent fysiskt och psykiskt. Utav hans egna erfarenheter fick han möjlighet att lära sig hur han kunde göra för att bota sig själv. Han insåg vikten av att ha en stark vilja och känna glädje över livet - att det i sin tur kunde bidra till en positiv läkningsprocess.

Dr. Bach vidareutbildade sig till homeopat, och började allt mer forska i naturens egna botemedel. Han var mycket fascinerad av Hahnemanns lära om homeopati. Dr. Bach kände stor beundran för honom då Hahnemann använde naturens egna växter för att bota människor. De båda männen delade samma filosofi och tro om hur man skulle bota sjuka, ”behandla patienten och inte sjukdomen”.

År 1928 fann Dr. Bach sina första tre blomstermedel, som senare skulle bli 38 stycken unika medel. Han upptäckte att daggdropparna som vilar på blommorna en tidig morgon innehåller växtens hela gynnsamma energi. Här är alla de 4 elementen representerade och samverkar ihop. Elementet jord tillför växten näring, elementet luft gör växandet möjligt, elementet eld (solen) bidrar till att överföra energin till daggdroppen - vilket gör att elementet vatten blir det bärande elementet. Den här upptäckten blev Dr. Bachs grund till hans så kallade ”solmetod”. En mycket enkel metod att använda och som återigen bekräftade för honom ”att den riktiga kunskapen är att acceptera och se det enkla och naturliga i vårt liv, eftersom allt i naturen är enkelt”. Framställningen av blomstermedlen skedde genom denna metod, och än idag kan den ”vanliga” människan följa Dr. Bachs upptäckt och framställa sina egna blomstermedel.

Under sin tid som praktiserande homeopat kom Dr. Bach alltmer till insikt om hur sjukdomarnas orsak bör sökas i patientens inre, snarare än i den fysiska kroppen. Denna insikt ledde honom till sitt fortsatta sökande efter nya blomstermedel. Tack vare hans starka intuition som vägledning, och hans tillit till naturen, begav han sig ut på landsbygden för att finna alla de växter som sen skulle bli de 38 olika blomstermedlen. Detta skedde mellan åren 1928 - 1935.

Från vilda blommor, buskar och träd i sin omgivning framställde Dr. Bach sina blomessenser. Blommorna plockades och placerades i stora glasskålar med källvatten, som fick stå och dra i tre - fyra timmar i solskenet (solmetoden). Blommornas helande egenskaper överfördes då till källvattnet. Sedan blandade Dr. Bach källvattnet med konjak och förvarade blandningen på flaskor - modertinkturen var skapad!

Dr. Bachs drivande tanke var att människan själv har förmågan att medicinera sig mot själsliga åkommor och därav så utvecklade han med hjälp av naturen 38 olika essenser - som varken är skadliga eller går att överdosera. Genom att kombinera blomstermedlen har Dr. Bach givit oss ett oändligt ”själsapotek” där vi själva har friheten att prova oss fram utan minsta risk för biverkningar.

Dr. Edward Bach lämnade ett mycket stort tomrum efter sig vid hans tidiga bortgång den 27 november 1936. Hans omtänksamma personlighet och stora klokhet berörde människor starkt, som han mött i sitt liv. Det var inte alla som förstod hans stora vision, men han visade en inre styrka och tro på sin metod. Idag hyllas hans kunskaper över hela världen. Trots att Dr. Edward Bach fick lämna livet tidigt så lyckades han genomföra sitt mål - att genom en naturlig och enkel metod låta mänskligheten återfå och bevara sin hälsa.

Under sitt liv skrev Dr. Edward Bach flera böcker om sin blomstermetod, “Heal Thyself”, “Free Thyself” och “The Twelve Healers and Other Remedies”.

Det är nu över 80 år sedan Dr. Edward Bach upptäckte sina blomsterdroppar. Dropparna som hjälper mot sådana känslor som stress, oro, sorg, irritation, modlöshet, ensamhet och osäkerhet. Dr. Bach hade förmågan att se sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiska sjukdomar. För honom hade varje sjukdom ett budskap till sin bärare om att allt inte var i balans. Dr. Bachs mål var att hjälpa sina medmänniskor att åter hitta harmoni mellan kropp, själ och ande.