Att djur reagerar mycket positivt på behandling med blomsterdroppar är en intressant och spännande iakttagelse jag kunnat se under mina 12 år som Blomsterterapeut. Till skillnad från oss människor så är inte djuren medvetna om vad de tillför sig, därför kan de heller inte framkalla någon förbättring.

Doseringen är samma för både stora och små djur som för människor.
4 droppar tre till fyra gånger dagligen. Droppa direkt i munnen, alternativt i vatten eller på maten.

Månstråles Djurdroppar omfattar fyra framtagna blandningar särskilt anpassade för djur.

 • Tröst

 • image2
 • Tröst - för djur som sörjer och känner sig övergivna. Det kan handla om separationer från ägare, djurkompisar eller byte av bostad.
 • Trygghet

 • image3
 • Trygghet - för djur som är lättskrämda, oroliga och rädda. Det kan som exempel handla om skotträdsla, fyrverkerier, veterinärbesök, rädslor inför resande och byte av miljöer.

 • Tillit

 • image2
 • Tillit - för djur som är i behov av förtroende, som är osäkra, nervösa, stressade, uppjagade och skrämda.

 • Tålamod

 • image3
 • Tålamod - för djur som har hetsigt temperament, är olydiga och lätt blir svartsjuka om någon annan tar plats. Mycket lämplig vid träning av lydnad och dressyr.