Ordet Chakra kommer från sanskrit - indiernas klassiska fornspråk - och betyder "hjul som snurrar".

I människokroppen finns flera energifält som hjälper till att upprätthålla fysisk, mental och andlig balans. Man kan likna det vid att vi har 7 energihjul utplacerade i kroppen.

Energihjulen är åtskilda, men påverkar och kompletterar ändå varandra. Det är inte ovanligt att dessa hjul ibland snurrar i otakt. Känslan vi då upplever är att vara i obalans.

Rent anatomiskt kan man inte påträffa de 7 chakrana. I den fysiska kroppen har vi ett antal olika system (som exempel det endokrina systemet och det autonoma nervsystemet). De 7 chakrana är metafysiskt sammankopplade med dessa system. Placeringen av de 7 chakrana överensstämmer på ett ungefär med placeringen av körtlarna i det endokrina systemet. Vart och ett av de 7 chakrana associeras med olika funktioner, samt att de motsvarar en färg och ett av våra sinnen. Varje chakra står även i kontakt med en av aurans 7 nivåer.

Månstråles Chakradroppar omfattar sju utvalda blandningar för balansering av vårt chakrasystem.

 • Rot

 • image2
 • Överlevnad och grundtrygghet
 • Navel

 • image3
 • Identitet och känslomässig balans

 • Solar Plexus

 • image2
 • Kreativitet och personlig styrka

 • Hjärta

 • image3
 • Kärlek och känsloliv

 • Hals

 • image2
 • Viljekraft och kommunikation

 • Panna

 • image3
 • Insikt och intuition

 • Krona

 • image3
 • Integrering och andlighet